Soal PAS Mata Pelajaran Fiqih Kelas 7 semester 2

Soal PAS Mata Pelajaran Fiqih Kelas 7 semester 2

Di artikel ini kami akan membagikan contoh soal PAS Mata Pelajaran Fiqih Kelas 7 semester 2, Ada 20 soal yang kami berikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan soal essay. Soal soal ini bisa menjadi evaluasi untuk mata pelajaran ini. Dan bisa juga menjadi acuan guru guru dalam membuat soal.

Soal PAS Mata Pelajaran Fiqih Kelas 7 semester 2

Soal Pilihan Ganda

  1. Jika seseorang shalat sambil duduk duduknya hendaklah …. 

a. duduk tawaruk 

b. duduk iftirasy 

c. duduk santai 

d. duduk bersila

2. Cara shalat dengan berbaring, gerakan rukuk, iktidal, dan sujud cukup memberikan Isyarat dengan …. 

a. kepala atau kedipan mata 

b. kaki digerakkan 

c. tangan 

d. mulut

3. Suci dari hadats dan najis termasuk … khotbah. 

a. syarat sahnya 

b. rukun 

c. keutamaan 

d. kesempurnaan

4. Jika orang-orang yang tidak terkena kewajiban shalat Jum’at menghadiri shalat Jum’at dan shalat bersama imam, hukumnya … dan ia tidak perlu lagi shalat Dhuhur. 

a. sah 

b. mubah 

c. makruh 

d. sunah

5. Pada waktu khatib duduk di antara dua khotbah, jamaah hendaknya . … 

a. membaca selawat Nabi saw. 

b. membaca istigfar 

c. membaca Al-Qur’an walau satu surah 

d. segera bangun dari tidurnya

6. Nabi Ibrahim a.s. berhenti mendoakan ayahnya setelah diberitahu Allah bahwa…. 

a. doanya tidak mungkin dikabulkan 

b. Azar hidup pada zaman Raja Namrud 

c. Azar menjadi musuh Allah swt. 

d. Azar pembuat patung

7. Nabi Ibrahim a.s. pernah memohonkan ampun kepada Allah untuk ayahnya yang mati dalam keadaan kafir karena …. 

a. beliau ingin berbakti kepadanya 

b. ia yang melahirkan Nabi Ibrahim a.s. 

c. beliau terlanjur janji kepadanya 

d. ayah harus dihormati

8. Dalam shalat Jenazah, setelah takbir kedua kemudian membaca …. 

a. al-Fatihah 

b. sholawat Nabi saw. 

c. doa iftitah 

d. doa untuk jenazah

9. Shalat yang dapat diqasar adalah shalat …. 

a. Dhuhur dan Asar 

b. Isya dan Maghrib 

c. yang jumlah rakaatnya empat 

d. yang jumlah rakaatnya lebih dari dua

10. Berikut ini yang bukan termasuk syarat sah shalat Jenazah adalah …. 

a. berdiri (jika mampu) 

b. menghadap kiblat

c. badan suci dari hadats dan naiis 

d. telah tiba waktu shalat

11. Shalat yang tidak boleh dijamak dan tidak boleh diqasar ialah … 

a. Maghrib 

b. Asar dan Maghrib 

c. Maghrib dan Isya 

d. Maghrib dan Subuh

12. Shalat Dhuhur dan Asar apabila diqasar dilakukan dengan …. 

a. dua rakaat, dua rakaat 

b. tiga rakaat, dua rakaat 

c. empat rakaat, dua rakaat 

d. lima rakaat, dua rakaat

13. Berikut ini yang bukan merupakan syarat sah shalat Qasar adalah …. 

a. perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat (terlarang) 

b. perjalanan itu berjarak jauh (perjalanan sehari semalam) 

c. shalat yang boleh diqasar adalah shalat yang jumlah rakaatnya empat

d. tidak berniat shalat Qasar pada waktu takbiratulihram

14. Bagi orang yang bepergian jauh, mengqasar shalat hukumnya …. 

a. wajib ain 

b. mubah 

c. wajib kifayah 

d. sunah

15. Shalat yang tidak boleh dijamak dan tidak boleh diqasar ialah … 

a. Maghrib 

b. Asar dan Maghrib 

c. Maghrib dan Isya 

d. Maghrib dan Subuh

Soal Essay:

  1. Kemudahan yang diberikan Allah swt. kepada hamba-Nya dalam melaksanakan shalat ketika sakit, dalam perjalanan, dan perang diterangkan dalam Surah? Jelaskan beserta artinya!
  2. Bagaimana cara menghadap kiblat bagi orang yang shalat diatas kendaraan?
  3. Sebutkan hukum menyalatkan jenazah? jelaskan ?
  4. Sebutkan alasan diperbolehkannya menjama’ shalat
  5. Sebutkan dan jelaskan tiga rukun shalat jum’at ?

Soal Soal Lainnya:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *